Danh sách 84 trường đại học được Bộ tư pháp Hàn Quốc chứng nhận không gọi lên phỏng vấn

Ngoài top 1% các trường visa thẳng thì mới đây Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã căn cứ vào tỉ lệ du học sinh bỏ trốn và số lượng sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường để đưa ra danh sách 84 trường đại học, cao đẳng được chứng nhận cấp visa cho du học sinh Việt mà không bị Đại Sứ Quán gọi lên phỏng vấn.

Danh sách 84 trường đại học được Bộ tư pháp Hàn Quốc chứng nhận không gọi lên phỏng vấn

Các trường đại học hệ 4 năm:

STT Tên Trường Khu Vực
1 Đại học Gachon Gyeonggi-do
2 Đại học Kaya Gyeongsangnam-do
3 Đại học Công giáo Kwandong Gangwon-do
4 Đại học Kangnam Gyeonggi-do
5 Đại học Kangwon Gangwon-do
6
Đại học quốc gia Gangneung wonju
Gangwon-do
7 Đại học Konyang Chungcheongnam-do
8 Đại học Kyungnam Gyeongsangnam-do
9 Đại học Kyungsung Busan
10 Đại học Kyungil Gyeongsangbuk-do
11 Đại học Kyunghee Seoul
12 Đại học Korea Seoul
13 Đại học quốc gia Kongju Chungcheongnam-do
14 Đại học Kunsan Jeollabuk-do
15 Đại học Viễn Đông Hàn Quốc Chungcheongbuk-do
16 Viện công nghệ quốc gia Kumoh Gyeongsangbuk-do
17 Đại học Gimcheon Gyeongsangbuk-do
18 Đại học Namseoul Chungcheongnam-do
19 Đại học Daegu Gyeongsangbuk-do
20 Đại học Daegu Haany Gyeongsangbuk-do
21 Đại học Daejin Gyeonggi-do
22 Đại học nữ sinh Duksung Seoul
23 Đại học Dongguk Seoul
24 Đại học Tongmyong Busan
25 Đại học Dongseo Busan
26 Đại học Dong A  Busan
27 Đại học Myongji Seoul
28 Đại học Mokwon Daejeon
29 Đại học quốc gia Mokpo Jeollanam-do
30 Đại học Paichai Daejeon
31 Đại học ngoại ngữ Busan  Busan
32 Đại học Sahmyook Seoul
33 Đại học Sangmyung Seoul
34 Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Seoul Seoul
35 Đại học nữ sinh Seoul Seoul
36 Đại học Sun Moon Chungcheongnam-do
37 Đại học Sungkyunkwan Seoul
38 Đại học Semyung Chungcheongbuk-do
39 Đại học Sehan Jeollanam-do
40 Đại học quốc gia Sunchon Jeollanam-do
41 Đại học Soongsil Seoul
42 Đại học Silla  Busan
43 Đại học Ajou Gyeonggi-do
44 Đại học Youngsan Gyeongsangnam-do
45 Đại học Woosuk Jeollabuk-do
46 Viện khoa học và công nghệ quốc gia Ulsan Ulsan
47 Đại học Ulsan Ulsan
48 Đại học Inha Ulsan
49 Đại học quốc gia Chonnam Gwangju
50 Đại học quốc gia  Chonbuk Jeollabuk-do
51 Đại học Jeonju eollabuk-do
52 Đại học quốc gia Jeju Jeju-do
53 Đại học Joongbu Chungcheongnam-do
54 Đại học quốc gia Kangwoon  Seoul
55 Đại học Chungwoon Chungcheongnam-do
56 Đại học Cheongju Chungcheongbuk-do
57 Đại học Pyeongtaek Gyeonggi-do
58 Đại học giáo dục quốc gia Hàn Quốc Chungcheongbuk-do
59 Đại học chính trị Hàn Quốc Seoul
60 Đại học hàng không vũ trụ Hàn Quốc Gyeonggi-do
61 Đại học hàng hải và đại dương Hàn Quốc Busan
62 Đại học Hannam Daejeon
63 Đại học Hallym Gangwon-do
64 Đại học Hanseo Chungcheongnam-do
65 Đại học Hansung Seoul
66 Đại học Hanshin Gyeonggi-do
67 Đại học Hanyang (ERICA) Gyeonggi-do
68 Đại học Hanyang Seoul
69 Đại học Hoseo Chungcheongnam-do
70 Đại học quốc tế Hàn Quốc Gyeongsangnam-do
71 Đại học công nghệ và giáo dục Hàn Quốc Chungcheongnam-do
72 Đại học giao thông quốc gia Hàn Quốc Chungcheongbuk-do

>>> Xem thêm:

Các trường cao đẳng, trường nghề:

STT Tên trường Khu vực
1 Cao đẳng Koje Gyeongsangnam-do
2 Cao đẳng Keimyung Daegu
3 Cao đẳng đại học Bucheon Gyeonggi-do
4 Cao đẳng Yong – In Songdam Gyeonggi-do
5 Cao đẳng Yeungjin  Daegu
6 Cao đẳng Ulsan Ulsan
7 Cao đẳng Jeonbuk Science Jeollabuk-do
8 Cao đẳng nữ sinh Jeonju Kijeon Jeollabuk-do
9 Cao đẳng đại học Jeju Tourism Jeju-do
10 Cao đẳng đại học Cheju Halla Jeju-do
11 Cao đẳng đại học Hosan Gyeongsan-si
12 Cao đẳng Dong Yang Mirae Seoul

Comments

comments