học tiếng hàn qua lời bài hát Yesterday

 Yesterday

Bài hát: Yesterday

Ca sĩ: Block B

너 아닌 척하지마

Em đừng giả vờ như đó không phải là em

눈에 보이지만 넘어가는 걸

Anh đã nhìn thấy nhưng anh bỏ qua thôi

What did you do yesterday

Ngày hôm qua em đã làm gì

곰인 척하지마

Em đừng giờ vờ em là con gấu

여우인 걸 알지만 넘어가는 걸

Anh biết em là cáo rồi nhưng anh bỏ qua thôi

What did you do yesterday

Ngày hôm qua em đã làm gì

What did you do yesterday

Ngày hôm qua em đã làm gì

What did you do do do

Em đã làm gì

일찍 잔다는 너

Em nói em đi ngủ sớm

요새 피곤하다며

Dạo này em mệt mỏi

열한 시간 동안 잠수더니 또 피곤하대

Em ngủ suốt 12 tiếng mà vẫn bảo mệt

무심코 내려놓은 듯한 폰은

Chiếc điện thoại mà em vô tình bỏ quên

오늘도 덮어놓고는 내가 예민하대

Ngày hôm nay, anh nhạy cảm vô cớ rồi

어디까지가 진실 어디까지가

Chúng ta đi được đến đâu, thực sự thì đi được đến đâu

거짓인지 어디 설명해봐

Lời nào em đã nói dối, giải thích cho anh đi

넌 얼굴색 하나 안 변하고

Sắc mặt em không hề biến đổi

육하원칙으로 반론해

Em chống lại nguyên tắc 6 điều

언제나 쏘아붙이면  대활 거부해

Bất cứ khi nào em công kích, anh đều từ chối nói chuyện

팩트를 들이대면 모르쇠

Em dùng phấn phủ để giả ngu sao

Yesterday all my trouble came close to me

Ngày hôm qua tất những rắc rối đều đến với anh

또 나만 호구된 청문회

Chỉ gọi mình anh vào trong cuộc vấn đáp này

너 아닌 척하지마

Em đừng giả vờ như đó không phải là em

눈에 보이지만 넘어가는 걸

Anh đã nhìn thấy nhưng anh bỏ qua thôi

What did you do yesterday

Ngày hôm qua em đã làm gì

곰인 척하지마

Em đừng giờ vờ em là con gấu

여우인 걸 알지만 넘어가는 걸

Anh biết em là cáo rồi nhưng anh bỏ qua thôi

What did you do yesterday

Ngày hôm qua em đã làm gì

넌 너가 예쁜 걸 알아서 문제야

Em biết em rất đẹp, đó chính là vấn đề

No no no no

Không không không…

은근슬쩍 시선 즐기는 너

Em đang tận hưởng cái ánh nhìn đó

불안하게 왜 그래

Sao anh lại cảm thấy bất an đến thế

No no no no

Không không không không

프로필 사진은 왜 바꾼 거야

Sao em lại thay đổi ảnh đại diện

옷은 왜 어제랑 똑같은 거야

Sao em lại mặc lại cái áo ngày hôm qua

일부러 싫증 유발하는 거야

Em cố tình làm cho anh cảm thất bực mình

끝장내고 싶은 거야 뭐야

Gì đây? Thực sự là muốn kết thúc mối quan hệ này

I Don’t Know Why I Love You eh

Anh không biết sao anh lại yêu em nữa

심증뿐인 추궁은

Sự truy cứu đến tận cùng này trở thành niềm tin

본전도 못 건졌네

Không thể kéo lại niềm tin cho anh

넌 내 머리 위 난 네 발 밑

Vị trí của em luôn trong đầu anh, vị trí của anh lại ở dưới chân em

아쉬운 쪽이 손해 보는 싸움이지

Cuộc giằng co gây nhiều tiếc nuối

너 아닌 척하지마

Em đừng giả vờ như đó không phải là em

눈에 보이지만 넘어가는 걸

Anh đã nhìn thấy nhưng anh bỏ qua thôi

What did you do yesterday

Ngày hôm qua em đã làm gì

곰인 척하지마

Em đừng giờ vờ em là con gấu

여우인 걸 알지만 넘어가는 걸

Anh biết em là cáo rồi nhưng anh bỏ qua thôi

What did you do yesterday

Ngày hôm qua em đã làm gì

라리라라라 라라라라라

lalalalalalalalalalala

돌고 도는 패턴이지만

Quay hết vòng này rồi đến vòng khác

라리라라라 라라라라라

lalalalalalalalalalala

넘어가는 걸

Anh bỏ qua thôi

What did you do yesterday

Ngày hôm qua em đã làm gì

알면서도 속아주는 거야

Em biết rồi mà vẫn lừa anh

그만큼 널 좋아하는 거야

Anh thích em đến như thế

다만 들키지만 말아줘

Tất cả bị bại lộ rồi nhưng chỉ cần em nói với anh

그럼 다 눈감아줄게

Được rồi, anh sẽ bỏ qua cho em

뭐든지 해줄게

Anh sẽ làm tất cả cho em

너 아닌 척하지마

Em đừng giả vờ như đó không phải là em

눈에 보이지만 넘어가는 걸

Anh đã nhìn thấy nhưng anh bỏ qua thôi

What did you do yesterday

Ngày hôm qua em đã làm gì

곰인 척하지마

Em đừng giờ vờ em là con gấu

여우인 걸 알지만 넘어가는 걸

Anh biết em là cáo rồi nhưng anh bỏ qua thôi

What did you do yesterday

Ngày hôm qua em đã làm gì

라리라라라 라라라라라

lalalalalalalalalalala

돌고 도는 패턴이지만

Quay hết vòng này rồi đến vòng khác

라리라라라 라라라라라

lalalalalalalalalalala

넘어가는 걸

Anh bỏ qua thôi

What did you do yesterday

Ngày hôm qua em đã làm gì

Comments

comments