Quỳnh Hoa – Hải Dương

Bạn Mai, học sinh lớp du học ở trung tâm tiếng Hàn MARANATHA

Cảm nhận: Giáo viên dạy nhiệt tình, giáo trình học quốc tế nên sau khi sang Hàn Quốc dễ hòa nhập, cơ sở vật chất thì tốt phòng học đều có điều hòa máy chiếu nhà vệ sinh riêng.

Comments

comments