읽기

Giáo trình Yonsei – 읽기 3

Dưới đây là toàn bộ file nghe quyển sách 읽기 – 3. Để nghe lại quyển 1 các bạn vào đây: Giáo trình Yonsei 읽기 1 Để nghe lại quyển 1 các bạn vào đây: Giáo trình Yonsei 읽기 2 Reading 3 01Reading 3 02Reading 3 03Reading 3 04Reading 3 05Reading 3 06Reading 3 07Rea...

Giáo trình Yonsei – 읽기 2

Giáo trình Yonsei – 읽기 2 Dưới đây là toàn bộ file nghe quyển sách 읽기 – 2. Để nghe lại quyển 1 các bạn vào đây: Giáo trình Yonsei 읽기 1 010203040506070809111...

Giáo trình Yonsei – 읽기 1

Giáo trình Yonsei – 읽기 1 Chào mừng các bạn đến với trung tâm đào tạo tiếng Hàn và du học MARANATHA – Hải Phòng dưới đây là toàn bộ file nghe quyển 읽기 1 Để xem tiếp quyển 1-2 các bạn vào đây: Giáo trình Yonsei – 읽기 2 CD1-01CD1-02CD1-03CD1-04CD1-05CD1-06CD1-07CD1-...

Đăng kí nhận tin