Các phó từ thường gặp trong tiếng Hàn

Phó từ – 부사 là gì? Phó từ chủ yếu được dùng trước động từ hay tính từ, làm rõ nghĩa của chúng.

Trung tâm Tiếng Hàn Maranatha gửi đến bạn 60 phó từ phổ biến nhất thường được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, trong các đề thi TOPIK, KLAT và giáo trình.

Hy vọng có thể giúp các bạn trong quá trình học tập và trau dồi tiếng Hàn. Hãy lấy giấy bút ra ghi chép lại nhé!

1. 직접 : trực tiếp
2. 약간 : một chút, hơi
3. 미리 : trước
4. 아마 : có lẽ
5. 정말 : thật là
6. 그럼 : vậy thì
7. 가장 : nhất
8. 깜짝 : đột nhiên, đột ngột, bất ngờ
9. 잘못 : sai
10. 더 : thêm, hơn
11. 잘 : tốt
12. 왜냐하면 : bởi vì
13. 별로 : không… mấy, hầu như không…
14. 조용히 : một cách yên lặng
15. 그리고 : và
16. 매우 : rất
17. 얼마나 : bao nhiêu
18. 서로 : lẫn nhau, với nhau
19. 갑자기 : đột nhiên
20. 그러니까 : do đó
21. 똑바로 : thẳng, 1 cách đàng hoàng
22. 그러면 : vậy thì
23. 아주 : rất
24. 무척 : rất, vô cùng
25. 오래 : lâu dài
26. 안 : không
27. 다시 : lại
28. 우선 : trước tiên, ưu tiên
29. 꼭 : nhất định
30. 자주 : thường


31. 특별히 : đặc biệt
32. 주로 : chủ yếu
33. 그래서 : do đó
34. 열심히 : một cách chăm chỉ
35. 아직 : chưa
36. 같이 : cùng nhau
37. 계속 : liên tục
38. 하지만 : tuy nhiên
39. 못 : không thể
40. 빨리 : nhanh
41. 특히 : đặc biệt
42. 곧 : ngay, chính là
43. 모두 : tất cả
44. 그냥 : chỉ là
45. 다 : tất cả
46. 천천히 : từ từ
47. 좀 : một chút, hơi
48. 또 : thêm vào đó
49. 먼저 : trước tiên, đầu tiên
50. 늘 : luôn luôn
51. 또는 : hoặc
52. 이따가 : lát nữa
53. 그런데 : tuy nhiên
54. 많이 : nhiều
55. 항상 : luôn luôn
56. 벌써 : đã
57. 너무 : quá
58. 전혀 : hoàn toàn… không
59. 간단히 : một cách đơn giản
60. 일찍 : sớm

Trung tâm tư vấn du học và đào tạo tiếng Hàn MARANATHA.

Trụ sở: 40A Ngõ 369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng.

Hotline: 0899 262 499 Ms Dương

Cơ sở 2: 14 Phúc Duyên, Hải Tân, Lộc Vương, TP. Hải Dương.

Hotline: 0342 242 950 Ms.Trang.

Website tham khảo:

https://bloghanquoc.com/

http://loptienghan.edu.vn/

Comments

comments