Giáo trình Yonsei – 읽기 3

Dưới đây là toàn bộ file nghe quyển sách 읽기 – 3.

Để nghe lại quyển 1 các bạn vào đây: Giáo trình Yonsei 읽기 1

Để nghe lại quyển 1 các bạn vào đây: Giáo trình Yonsei 읽기 2

Comments

comments