học ngữ pháp tiếng Hàn – cách phân biệt cấu trúc: 은/는 탓에, 은/는 바람에

học ngữ pháp tiếng Hàn – cách phân biệt cấu trúc: 은/는 탓에, 은/는 바람에

Trong tiếng Hàn Quốc có rất nhiều cấu trúc ngữ pháp cùng biểu hiện một ý nghĩa “vì… nên…”, tức là, vế trước biểu hiện nguyên nhân, lí do và vế sau thể hiện kết quả, hậu quả. Sau đây là bài so sánh cấu trúc 은/는 탓에, 은/는 바람에,…

*Điểm chung: 2 cấu trúc này đều chỉ nguyên nhân … hậu quả…, với ý nghĩa tiêu cực, nguyên nhân của sự việc hoàn toàn do chủ ngữ gây ra, hoàn toàn do lỗi của chủ ngữ.

* Điểm khác

  1. ㄴ/은/는 탓에

-Thường được dùng ở thì hiện tại, vẫn có thể sử dụng được với thì quá khứ nhưng rất ít khi sử dụng, cấu trúc này chủ yếu sử dụng trong ngôn ngữ sinh hoạt hàng ngày

-Khi tính từ kết thúc bằng patchim, cấu trúc có dạng 은 탓에

+ 그 사람의 성격이 안  좋은 탓에 친한 친구가 없네요

à Vì tính cách của người đó không tốt nên không có bạn thân

  1. 은/는 바람에

-Khi tính từ không kết thúc bằng patchim, cấu trúc có dạng ㄴ 탓에

+ 시험 문제가 어려운 탓에 학생들의 점수가 나빠요.

  • Vì đề thi khó nên điểm thi của học sinh kém

-Khi kết hợp với đồng từ (bao gồm cả 있다, 없다), cấu trúc có dạng 는 탓에

+ 돈이 없는 탓에 원한 것을 살 수 없어요

  • Vì không có tiền nên không thể mua được thứ mình muốn.

+ 요즘에 스트레스를 많이 받는 탓에 건강에 나빠져요

è Vì dạo này bị stress nhiều nên sức khỏe ngày càng xấu đi

  1. 는 바람에

-Thường được sử dụng ở thì quá khứ, mang tính chất trang trọng, chủ yếu sử dụng trong văn viết.

+ 휴대전화는 배터리 다 나가는 바람에 통화하지 못했어요

  • Do điện thoại hết pin nên không gọi điện được

+ 친구는 와서 노는 바람에 숙제를 못했어요.

  • Do bạn đến chơi nên không làm bài tập được.

Trung tâm Hàn ngữ MARANATHA

Trung tâm đào tạo tiếng Hàn uy tín nhất ở Hải Phòng

Liên tục khai giảng các khóa tiếng Hàn từ cơ bản đến nâng cao.

Liên hệ: 0901400898

Comments

comments