Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp

Tổng quan khóa học

 

Khóa học tiếng Hàn sơ cấp cho người mới bắt đầu.

Đây là khóa học cơ bản, dành cho người chưa biết gì về tiếng Hàn,

Học trong vòng 3 tháng hết trình độ sơ cấp 1

Định hướng: Sau khóa học nghe, nói, đọc, viết cơ bản.

Học viên nói gì về khóa học
Đăng kí nhận tin