Tag: cách đăng kí thi KLAT

Đăng kí thi KLAT như thế nào? hướng dẫn đăng ký thi chứng chỉ KLAT

KLAT là kỳ thi năng lực tiếng Hàn quốc tế được chính phủ Hàn Quốc ủy quyền cho Cục Nghiên cứu GD  Hàn Quốc thực hiện. Cũng giống như TOPIK, chứng chỉ KLAT nhằm mục đích đánh giá có hệ thống năng lực tiếng Hàn của người nước ngoài. Các đối tượng đăng kí dự thi chứng chỉ KLAT: + Người nước ngoài sử dụng tiếng Hàn nh...

Đăng kí nhận tin