Tag: Địa điểm tiếp nhận đăng kí thi tiếng Hàn EPS năm 2019

Điểm tiếp nhận đăng kí thi tiếng Hàn EPS đối với người XKLĐ 2019 tại 63 tỉnh thành

 Bộ lao động ngoài nước vừa thông báo danh sách các địa điểm tiếp nhận đăng kí thi tiếng Hàn EPS 2019 đối với người XKLĐ tại 63 tỉnh thành. Cụ thể như sau: Địa điểm tiếp nhận đăng kí thi tiếng Hàn EPS năm 2019 Địa điểm tiếp nhận đăng kí thi tiếng Hàn EPS đối với người XKLĐ 2019: STT TỈNH/THÀNH PHỐ ĐỊA ĐIỂ...

Đăng kí nhận tin