Tag: topik

Cập nhật lịch thi Topik tiếng Hàn năm 2020

Hiện đã có lịch đăng kí và ngày thi chứng chỉ topik tiếng Hàn năm 2020 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau: Lịch đăng kí và thi topik tiếng Hàn năm 2020: Kỳ thi lần thứ 68 + Thời gian thông báo: 12/2019 – 01/2020 + Thời gian nhận đăng kí: 01/2020 + Ngày thi: 04/2020 + Ngày công bố kết quả: 0...

Lịch thi Topik tiếng Hàn 2019

Lịch thi Topik tiếng Hàn 2019  1. Lịch thi dự kiến tiếng Hàn Topik năm 2019 như sau: Kỳ thi Lịch đăng kí dự kiến Lịch thi dự kiến Địa điểm tổ chức thi Lần thứ 62 Tháng 1/2019 Tháng 4/2019 Hà nội, HCM Lần thứ 63 Tháng 2/2019 Tháng 5/2019 Hà nội, HCM Lần thứ 64 Tháng 4/2019 Tháng 7/2019 Hà nội, HCM...

Đăng kí nhận tin