Tiếng Hàn sơ cấp

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 3

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 3 Có thể bạn quan tâm: trung tâm dạy tiếng Hàn ở Hải Phòng 7. V/A+ 지 않다.( không làm gì đó, không… ) Kết hợp với động từ để chỉ dạng phủ định của chủ thể về hành động hay trạng thái phía trước. Nó không được sử dụng cho hình thức mệnh lệnh hay đề nghị. Ví dụ: 저는 김치를 먹지 않습니다.  Tôi không ăn kim chi. 그 책의 내용이 별로 좋...

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 2

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 2 Có thể bạn quan tâm: Trung tâm tiếng Hàn tại Hải Phòng 4. Cấu trúc câu A은/는 B이다, A이/가 B이다, cấu trúc này có thể dịch sang tiếng Việt là: A là B,với 이다 là động từ mang ý nghĩa là : “ là”, giống như động từ to be trong tiếng Anh. _이다 luôn được viết liền với danh từ mà nó kết hợp. _ Khi kết hợp với đuôi từ...

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 1 – Đuôi kết thúc câu

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 1 – Đuôi kết thúc câu Có thể bạn quan tâm: Trung tâm tiếng Hàn tại Hải Phòng Ở phần ngữ pháp tiếng Hàn trợ từ thì nó sẽ dùng để quyết định cách thức ngữ pháp của từ. Nhưng ở mục Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 1 – Đuôi kết thúc câu mình xin lưu ý với những bạn mới học tiếng Hàn rằng việc n...

Ngữ pháp tiếng Hàn trợ từ (phần 2)

Chào các bạn. Hôm nay Trung tâm tiếng Hàn Hải Phòng xin tiếp tục chia sẻ với các bạn bài Ngữ pháp tiếng Hàn trợ từ (phần 2) Ngữ pháp tiếng Hàn trợ từ (phần 2) c.관형격조사 ( trợ từ sở hữu cách) : 의 Là trợ từ gắn hai danh từ thể hiện mối quan hệ sở hữu giữa chúng. Ví dụ: 우리: 우리 + 의 = 우리의 동생: 동생 + 의 = 동생의 너는 우리의 희망이야. Cậu là hy vọng của tụi ...

Ngữ pháp tiếng Hàn trợ từ (phần 1)

Ngữ pháp tiếng Hàn trợ từ (phần 1) Có thể bạn quan tâm: Trung tâm tiếng Hàn tại Hải Phòng Khái niệm: Trong tiếng Hàn trợ từ là những từ chủ yếu được gắn vào chủ từ, nó sẽ quyết định cách thức ngữ pháp của từ. Trong câu trợ từ sẽ thể hiện được quan hệ mang tính ngữ pháp nhất định; ngoài chủ từ ra trợ từ còn có thể kết hợp với phó từ, đu...

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản nhất cho những bạn nào đang học tiếng Hàn và muốn học tiếng Hàn. Dưới đây là tổng hợp tất cả các loại ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp cơ bản nhất mà mình đã phải mất nhiều ngày để tổng hợp lại từ nhiều nguồn. Có thể bạn quan tâm” Trung tâm tiếng Hàn tại Hải Phòng 1.Trợ từ chủ ngữ 은 / 는 Đây là trợ từ chủ ngữ đứn...

Đăng kí nhận tin