Tiếng Hàn trung cấp

Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp

Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp Có thể bạn quan tâm: trung tâm dạy tiếng Hàn ở Hải Phòng 1, Cấu trúc ~기만 하다/만 하다 Dạng  kết hợp (결합)    Cấu tạo:  là dạng kết hợp giữa vĩ tố danh từ 기 với 만 có nghiã là 한가지 뿐(chỉ một thứ) Cách dùng: 바쁘다 + 기  + 만 + 하다 바쁘기만 하다 Ý nghĩa: vì có 만 mang nghĩa chỉ một thứ nên có nghiã là nhấn mạnh. Ví dụ: 다른 일를 안 하고 한국말를 공부기 만 해요 Việc khác không làm m...

Một số ngữ pháp tiếng Hàn Quốc trung cấp

Ngữ pháp tiếng Hàn Quốc Trung cấp là phần vô cùng quan trọng đối với những ai muốn giao tiếp tiếng Hàn thành thạo hoặc thi topik tiếng Hàn Quốc. Ngữ pháp là phần xuyên suốt trong các bài thi Topik, dù là bài đọc-nghe-từ vựng-viết. Ngữ pháp là phần rất quan trọng để bạn định hình, xác định một câu và một vế trong một...

Đăng kí nhận tin