Cách phân biệt cấu trúc 기 때문에, (으)로 인해

Cách phân biệt cấu trúc 기 때문에, (으)로 인해…

Phân biệt cấu trúc 기 때문에, (으)로 인해…

Trong tiếng Quốc có rất nhiều cấu trúc ngữ pháp cùng biểu hiện một ý nghĩa “vì… nên…”, tức là, vế trước biểu hiện nguyên nhân, lí do và vế sau thể hiện kết quả, hậu quả. Sau đây là bài so sánh cấu trúc기 때문에, (으)로 인해

* Điểm chung: những cấu trúc này đều chỉ nguyên nhân … kết quả…, với ý nghĩa trung hòa, không phải kết quả tích cực nhưng cũng không hẳn là tích cực, nguyên nhân và kết quả mang tính chất trung hòa.

* Điểm khác:

  1. 기 때문에

-Cấu trúc này chỉ có thể kết hợp được với động từ và tính từ, không kết hợp được với danh từ.

한국 음악을 좋아하기 때문에 한국어를 공부해요.

  • Vì thích nhạc Hàn Quốc nên tôi học tiếng Hàn.

-Nếu muốn hợp với danh từ thì phải bỏ 기 đi.

너 때문에 다 망했어요.

  • Tại cậu mà hỏng hết cả rồi.

-기 때문에 thường đứng cuối câu khi kết hợp với 외냐하면…

외냐하면 베트남 경제는 발전하기 때문이에요.

  • Nếu hỏi tại sao thì là vì kinh tế Việt Nam đang phát triển.

** Lưu ý khi sử dụng cấu trúc này thì không được phép sử dụng các đuôi câu mệnh lệnh, đề nghị như (으)ㅂ시다, (으)ㄹ까요?, 지 말다, (으)세요,…

  1. (으)로 인해

-Cấu trúc này chỉ dùng để kết hợp với danh từ, không kết hợp với động từ, tình từ. Nếu muốn kết hợp với động từ, tính từ thì phải dử dụng (으)ㅁ으로 인해.

-Khi danh từ kết thúc bằng patchim thì sử dụng 으로 인해, khi danh từ kết thúc không có patchim thì sử dụng 로 인해.

+ 짙은 안개로 인해 길을 잘 안 보여요.

  • Vì xương mù dày đặc mà tôi không nhìn rõ đường đi.

+ 경기 회복으로 인해 취업률이 높아졌습니다.

  • Vì sự hồi phục kinh tế nên tỉ lệ xin việc cũng ngày càng tăng cao.

** Lưu ý: so với기 때문에 thì (으)로 인해 mang sắc thái trang trọng hơn nên thường hay được sử dụng trong văn viết.

Comments

comments